До 25.02.2022 г. имате възможност да кандидатствате за финансиране по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

В случай че:

– обмисляте да участвате, но все още нямате яснота относно условията и критериите за оценка;

– не планирате да участвате, но искате да разберете хипотетично дали имате шансове за одобрение;

Посетете нашия сайт и попълнете он-лайн въпросника по подмярка 4.2.

Линк към въпросника: Въпросник – подмярка 4.2