В партньорство с C.R.E.A.M Europe и C.R.E.A.M. Bulgaria,  екипът ни взе участие в организацията на конференцията с международно участие “Публично – частното партньорство: инструмент за постигане целите за устойчиво развитие на ООН” провела се в на 28 ноември в х-л Балкан гр. София.

Представянията на лекторите бяха категоризирани в три основни панела, а именно: Екология, Икономика и Социален. В присъствието на десетки гости, лектори от Европа представиха интересни теми насочени към ползите от публично частното партньорство в контекста на постигане Целите за устойчиво развитие на ООН. Вниманието на всички участници беше насочено към ползите от подобен вид сътрудничество, за постигане на по-добро и по-устойчиво бъдеще за всички нас.

Гости на конференцията бяха представители на изпълнителната власт, кметове, общински съветници, посланници и лица от частния сектор.