Чрез предвидените по нея средства в общ размер на 136 226 120 лв., предприятията от преработващата промишленост мога да се сдобият с по – енергийно ефективно оборудване, материали и технологии, с които да противодействат на значителното покачване на цените на енергоносителите в страната и да запазят своята конкурентоспособност на пазара. Със съкратените условия и изисквания по процедурата може да се запознаете от нашето резюме.

Детайлна информация относно възможностите на вашето предприятие да се възползва от безвъзмездно финансиране по процедурата, ще получите ако се свържете с нас или попълните нашия онлайн въпросник.