CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD. преди това Sifang Locomotive Works, която е основана през октомври 1900 г. Седалището на компанията се намира в град Циндао

CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD. е индустриалната база на Китай за производство на високоскоростни влакове, водещото предприятие за проектиране и производство на първокласни пътнически вагони, държавно акредитираните производители на локално метро и лекoтоварни железопътни вагони и важната производствена база за износ на националното железопътно транспортно оборудване.

Eкипът на „ЕП И ИК“ ЕООД, участва в подготовката на различни проекти в сферата на жп-транспорта в партньорство със CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD.

Като производител на железопътно транспортно оборудване, CRRC QINGDAO SIFANG CO., LTD., от една страна, и нашият екип от друга, съвместно ще продължим да се съсредоточаваме върху социалните си отговорности за развитие и сътрудничество в сферата на транспортните средства, които да осигуряват хармонично съжителство между човека и природата.