В отговор на коментарите на Европейската Комисия, редица проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) бяха преработени.

Преработените проекти са в Компоненти Интелигентна индустрия, Нисковъглеродна икономика, Дигитална свързаност, Транспортна свързаност и Здравеопазване.

Повече по темата прочетете тук