В края на 2021г. бе представен прототипът на вагон по проект “Сокол”, разработен от “Вагонен завод – Интерком” АД. Екипът на „ЕП и ИК“ ЕООД има привилегията да бъде част от изпълнението на този проект като официален представител на “Вагонен завод – Интерком” АД за Европа, осигурявайки, част от основните агрегати за вагоните и други ключови за проекта компоненти.

Проектът има за цел да направи пълна модернизация на произведените през далечната 1983г. във Вагонен завод „Андрей Жданов“ гр. Дряново вагони тип Б – 84. Тези вагони са основна част от превозния парк на “БДЖ – Пътнически превози”.

Чрез проекта ще се осигури комплексно решение на настоящите проблеми с остарелия подвижен състав на БДЖ, като изпълнението ще бъде съобразено с всички съвременни стандарти. В проекта влизат вагони I класа, вагони II класа и специализирани вагони за превоз на пътници с увреждания, както и бюфет, който да осигури необходимия комфорт на пътуващите на по-дълги разстояния. За изпълнението беше създаден нов технологичен и конструкторски екип. Част от него са доайени на вагоностроенето в България, а също така и млади специалисти. В момента по проекта работят над 25 инженер – конструктори и технолози, благодарение на които вагоните отговарят на заложените в проекта изисквания.