Днес приключва общественото обсъждане на грантовата схема за енергийна ефективност от ОПИК 2014 – 2020 г. на обща стойност малко над 136 млн. лв, която министър Лорер изрази намерение да отвори до края на настоящия месец. Според публикувания вчера индикативен график на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“, процедурата се планира да отвори през април – май 2022 г. Предвижда се размера на предоставената безвъзмездна помощ на един кандидат да е в интервала между 50 000 лв. – 150 000 лв.,при грант от 50 %. А класирането на одобрените кандидати да се извършва на принципа “Първият по ред е първият по право. Повече за изискванията към кандидатите и допустимите разходи, ще откриете в нашето резюме.