10 млн.лв субсидии за инвестиции в сектор “Растениевъдство“. В периода 08.03. – 08.04.2022 г. отваря за кандидатстване схема на държавна помощ “Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г. Алтернатива на познатата мярка 4.1, със следните разлики:

– Допустими са разходи само за съхранение на продукцията и защита от слани, и градушки;

– По-малко изисквания към кандидатите – няма изисквания за мин. и макс. размер на земеделското стопанство;

– По-малко изисквания към приложимите документи – няма бизнес план;

– По-малко ангажименти за изпълнение при одобрение за финансиране;

– Документите се подават на хартия, в областните дирекции на ДФЗ;

– Няма критерии за оценка.Прилага се правилото – Първи по ред, първи по право.

Повече информация относно условията по процедурата, ще откриете в нашето Резюме