Търсят се идеи за алтернативни форми на туризъм с основен фокус предлагането и консумацията на традиционни, местни селскостопански изделия. Целта е да се предложат на пазара, цялостни и запомнящи се туристически продукти, чрез които да се привлекат по-голям брой посетители в района и да се генерират приходи за местната икономика. Конкурсът е продължение на усилията полагани от фондацията, да се осигури поминък на местното население, повишаване на стандарта му на живот и възможност за икономическо развитие и благополучие на района. До 15.02.2022 г. търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и физически лица, регистрирани като земеделски производител от цялата страна, могат да предложат за финансиране своите идеи за организиране и провеждане в туристически събития в Северна България свързани с: – кулинарен туризъм и работилници за приготвяне на традиционни ястия; – организиране на редовни фермерски пазари; – преживявания, свързани с традиционни обичаи; – и други Цялата необходима информация относно конкурса, условия и начин на кандидатсватне може да откриете на неговата страница – https://us4bg.org/bg/rfp-tur-agritourism-2022/.