В края на миналата седмица, Държавен фонд земеделие одобри за финансиране всички 128 проектни предложения преминали етап на техническа и финансова оценка по предходния прием на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ е над 3,5 млн. лв. На всички останали малки земеделски производители напомняме, че до 02.03.2022 г. процедурата е отворена отново за кандидатстване. С общ бюджет от 20 млн.евро, разделен на максималния размер от 15 000 евро предвидени за всеки един кандидат, показва че финансиране ще могат да получат над 1 300 кандидата. Повече информация относно условията по процедурата, ще откриете в нашето резюме – Стартова помощ малки стопанства