Дейност

Компанията не се ограничава в една сфера на дейност. Правните казуси съпътстват работата на всяка една компания и са неразделна част от бизнес ежедневието. В екипа на „ЕП И ИК“ ЕООД има правоспособни юристи, които ежедневно се занимават с възникващите въпроси от търговски и граждански характер. Фирмата подпомага различни компании в участието им в обществени поръчки в България

Писането и изпълнението на проекти финансирани от Оперативните програми на България също попада в експертизата на екипа, като фирмата покрива целия цикъл от консултации по допустимост за кандидатстване до писане, подаване и изпълнение на проектите.
Изграденото партньорство с Вагонен завод – Интерком гр. Дряново претърпява силно развитие, като „ЕП И ИК“ ЕООД подпомага завода като осигурява връзки с различни фирми имащи отношение към жп – транспорта в Китай. Изградени са партньорски отношение с гиганта CRRC – Sifang както и с много други компании, специализирани в изработката на различни части и детайли за вагони. Партньорите от Well-Tech успяват да осигуряват постоянна и лесна комуникация между България и Китай предоставяйки ни продукти, които успяват да се конкурират с предлаганото на европейския пазар.