Фирмата не се ограничава в една сфера на дейност. Правните казуси съпътстват работата на всяка една компания и са неразделна част от бизнес ежедневието. В екипа на "ЕП И ИК" ЕООД има правоспособни юристи, които ежедневно се занимават с възникващите въпроси от търговски и граждански характер. Фирмата подпомага различни компании в участието им в обществени поръчки в България

Изграденото партньорство с Вагонен завод - Интерком гр. Дряново претърпява силно развитие, като "ЕП И ИК" ЕООД подпомага завода като осигурява връзки с различни фирми имащи отношение към жп - транспорта в Китай. Изградени са партньорски отношение с гиганта CRRC - Sifang както и с много други компании, специализирани в изработката на различни части и детайли за вагони. Партньорите от Well-Tech успяват да осигуряват постоянна и лесна комуникация между България и Китай предоставяйки ни продукти, които успяват да се конкурират с предлаганото на европейския пазар.

Писането и изпълнението на проекти финансирани от Европейския съюз и от Оперативните програми на България също попада в експертизата на екипа, като фирмата покрива целия цикъл от консултации по допустимост за кандидатстване до изписване подаване и изпълнение на проектите.