Преработеният „План за възстановяване и устойчивост на България“

Преработеният „План за възстановяване и устойчивост на България“

В отговор на коментарите на Европейската Комисия, редица проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) бяха преработени. Преработените проекти са в Компоненти Интелигентна индустрия, Нисковъглеродна икономика, Дигитална свързаност, Транспортна...
Мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

И през 2022 г. се запазват увеличените грантове по мерките от “ Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор„. Винопроизводители (вписани в лозарския регистър), техните асоциации и междубраншови организации (признати съгласно Наредба № 12 от 2015...
Схема за държавна помощ “Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г.

Схема за държавна помощ “Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г.

10 млн.лв субсидии за инвестиции в сектор “Растениевъдство“. В периода 08.03. – 08.04.2022 г. отваря за кандидатстване схема на държавна помощ “Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна...
Документация за откриване на процедура за “Енергийно ефективни технологии в МСП“, се подготвя от управляващия орган на ОПИК 2012-2020г.

Документация за откриване на процедура за “Енергийно ефективни технологии в МСП“, се подготвя от управляващия орган на ОПИК 2012-2020г.

От съобщението разпространено чрез единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, става ясно че процедурата се очаква да стартира до края на месец март 2022 г. А общата стойност на предвидените средства е около 70 млн. евро идващи от...
Проект „Сокол“

Проект „Сокол“

В края на 2021г. бе представен прототипът на вагон по проект “Сокол”, разработен от “Вагонен завод – Интерком” АД. Екипът на „ЕП и ИК“ ЕООД има привилегията да бъде част от изпълнението на този проект като официален представител на “Вагонен завод...
Финансова инжекция за компенсиране на загубите причинени от COVID-19 на сектор “Туризъм“.

Финансова инжекция за компенсиране на загубите причинени от COVID-19 на сектор “Туризъм“.

Поредна доза финансова инжекция за компенсиране на загубите причинени от COVID-19 на сектор “Туризъм“. Между 28.01.22 г. – 04.02.22 г., предприятията от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията, ще могат да заявят своето участие в...