Фондация “Америка за България„ търси атрактивни предложения за селски туризъм в района на Северна България, чието реализиране да подкрепи с 25 000 лв.

Фондация “Америка за България„ търси атрактивни предложения за селски туризъм в района на Северна България, чието реализиране да подкрепи с 25 000 лв.

Търсят се идеи за алтернативни форми на туризъм с основен фокус предлагането и консумацията на традиционни, местни селскостопански изделия. Целта е да се предложат на пазара, цялостни и запомнящи се туристически продукти, чрез които да се привлекат по-голям брой...
20 млн. евро за малки земеделски стопани

20 млн. евро за малки земеделски стопани

В края на миналата седмица, Държавен фонд земеделие одобри за финансиране всички 128 проектни предложения преминали етап на техническа и финансова оценка по предходния прием на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г....
Въпросник – подмярка 4.2

Въпросник – подмярка 4.2

До 25.02.2022 г. имате възможност да кандидатствате за финансиране по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. В случай че: – обмисляте да участвате, но все още нямате яснота относно условията и критериите за оценка; –...
Предстоящи промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Предстоящи промени в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

На 13.12.2021г. стартира обществено обсъждане по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Необходимостта от изменения и...
Въпросник – Млад фермер

Въпросник – Млад фермер

До 28.02.2021 г. е крайният срок за кандидатстване по процедурата позната под наименованието „Млад фермер“. Тя предлага на регистрирани в последните 2 години земеделски производители на възраст до 40 г, финансирания на стойност 50 000 лв. В случай че: –...
Презентация на безпилотен летателен апарат – XSUN

Презентация на безпилотен летателен апарат – XSUN

В партньорство с Xsun и C.R.E.A.M Bulgaria участвахме в организирането и провеждането на презентация на летище Лесново на безпилотния летателен апарат – XSUN. На събитието присъстваха представители на: Държавен фонд „Земеделие“; Главна дирекция...