Отдели

Правен

Правни консултации по търговски и граждански спорове.

Маркетинг

Организиране на рекламни кампании и промотиране на различни продукти. Организация на събития.

Управление на проекти

Покриване на целия цикъл от кандидатстване до управление и реализация на различни по вид проекти – както свързани с финансиране от Европейския съюз, така и частни.