Екип

Хоризонтален принцип на работния процес

Фирмата подкрепя хоризонталният принцип на работа, в който всеки от екипа допринася за работата според експертизата и възможностите си. Длъжностите не ограничават участието в дейността и задачите, а точно обратното, като всеки се включва в процесите, в които смята че би бил полезен и всяка инициатива е подкрепяна, независимо от кого произхожда.

Радослав Кобуров

Управител
Области на дейност: Търговско право, изготвяне, управление и изпълнение на проекти финансирани от Европейския съюз и проекти от частен характер, търговска дейност в сферата на био продуктите, дизайн, дейности в областта на ж-п превоза.

Ирена Самичкова

Юрист
Области на дейност: Гражданско право, Облигационно право, Търговско право, Гражданско изпълнително производство, Гражданско процесуално право, Придобиване на българско гражданство чрез инвестиции в България

Зорница Стойнова

Мениджър логистика

Лора Нинкова

Юрист
Области на дейност: Изготвяне на договори и споразумения, разработка на проектни предложения за финансиране от европейски програми, комуникация с клиенти.

Валери Димитров

Области на дейност: Цялостна подкрепа в дейността на фирмата като регионален координатор на C.R.E.A.M Bulgaria PPP Alliance за Балканския регион и Изпълнителен член на Съвета на директорите във Вагонен завод – Интерком