До 28.02.2021 г. е крайният срок за кандидатстване по процедурата позната под наименованието „Млад фермер“. Тя предлага на регистрирани в последните 2 години земеделски производители на възраст до 40 г, финансирания на стойност 50 000 лв.

В случай че:
– обмисляте да участвате в нея, но все още нямате пълна яснота относно условията и критериите за оценка;
– не обмисляте да участвате, но искате да разберете хипотетично дали имате шансове за одобрение;

Попълнете нашия онлайн въпросник по процедурата и в рамките на седмица ще Ви върнем нашето становище.

Линк към въпросника: Въпросник по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“