Обучителното събитие е част от проект “Проектни планове за млади фермери в областта на селското стопанство и развитие на селските райони в Република Северна Македония, трансфер на знания за по-добро използване на програмите, подобряване на човешките ресурси и подкрепа в процеса на земеделско производство“ 2021-1-MK01-KA220-VET-000025801, финансиран от програма Еразъм +. С Координатор C.R.E.A.M. Alliance Macedonia и партниращи организации “ЕП и ИК“ ЕООД , и CREAM Srbija. В изпълнение на проекта ще се проведат серия от обучителни мероприятия, конференции, семинари и онлайн обучение представящи агропредприемачеството сред младите хора като перспективна възможност за кариерна реализация и развитие. Очаквайте допълнително информация за предстоящите събития по проекта на територията на Република Сърбия и Република България.