В следващите месец, два ще отвори една от дълго чаканите и шумно обсъждани процедури по позната като “Енергийна ефективност за МСП “. Подборът по нея ще се основава на познатия от римското право принцип “ Prior tempore, potior iure.“ или “Първи по време, първи по право“. Въз основа на по-горе цитираното, следва изводът че ако процедурата представлява интерес за Вашето предприятие и имате желание да сте сред класираните за финансиране е време да започнете подготовка. За целта Ви предлагаме да попълните нашия онлай базиран формуляр, въз основа на който ние да проверим вместо вас, дали фирмата Ви отговаря на всички условия за допустимост по процедурата. В замяна на което, на всички допустими кандидати ще предоставим нашето предложение за съвместна работа по нея

Въпросник