За нас

“ЕП И ИК” ЕООД е организация участваща в реализирането на проекти, прилагайки всеобхватна икономическа, правна, финансова и техническа експертиза. Екипът на “ЕП И ИК” ЕООД е подпомаган от екипи от независими експерти спомагайки за успешното осъществяване на различни по вид и обем проектни дейности и идеи.