XSun

XSun

Building the future of Europe ! We are very happy to announce partnership with XSun as we will supply SolarXOne for civilian use infrastructure and agriculture precise monitoring to the potential market in the Balkan area and not only. XSun and EP&IC Ltd. are very...
На 27 април 2022 г. в гр. Скопие, Северна Македония, се проведе първата  конференция „Green for Growth“

На 27 април 2022 г. в гр. Скопие, Северна Македония, се проведе първата конференция „Green for Growth“

Обучителното събитие е част от проект “Проектни планове за млади фермери в областта на селското стопанство и развитие на селските райони в Република Северна Македония, трансфер на знания за по-добро използване на програмите, подобряване на човешките ресурси и подкрепа...
На 3 май 2022 г. стартира кандидатстването по процедура “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 3 май 2022 г. стартира кандидатстването по процедура “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Чрез предвидените по нея средства в общ размер на 136 226 120 лв., предприятията от преработващата промишленост мога да се сдобият с по – енергийно ефективно оборудване, материали и технологии, с които да противодействат на значителното покачване на цените на...
Мярка 60 на 40

Мярка 60 на 40

Удължават срока за прилагане на мярката “60 на 40“ и след периода на извънредна епидемична обстановка. В ДВ. бр. 27 от 05.04.2022 г. е обнародвано ПМС № 40 от 31.03.2022 г. за изменение на ПМС № 151 от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства...
Процедура “Енергийна ефективност за МСП“

Процедура “Енергийна ефективност за МСП“

В следващите месец, два ще отвори една от дълго чаканите и шумно обсъждани процедури по позната като “Енергийна ефективност за МСП “. Подборът по нея ще се основава на познатия от римското право принцип “ Prior tempore, potior iure.“ или “Първи по време, първи по...