Процедура “Енергийна ефективност за МСП„ на финалната права преди отваряне за прием на документи

Процедура “Енергийна ефективност за МСП„ на финалната права преди отваряне за прием на документи

Днес приключва общественото обсъждане на грантовата схема за енергийна ефективност от ОПИК 2014 – 2020 г. на обща стойност малко над 136 млн. лв, която министър Лорер изрази намерение да отвори до края на настоящия месец. Според публикувания вчера индикативен график...
Преработеният „План за възстановяване и устойчивост на България“

Преработеният „План за възстановяване и устойчивост на България“

В отговор на коментарите на Европейската Комисия, редица проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) бяха преработени. Преработените проекти са в Компоненти Интелигентна индустрия, Нисковъглеродна икономика, Дигитална свързаност, Транспортна...
Мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

Мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г.

И през 2022 г. се запазват увеличените грантове по мерките от “ Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор„. Винопроизводители (вписани в лозарския регистър), техните асоциации и междубраншови организации (признати съгласно Наредба № 12 от 2015...
Схема за държавна помощ “Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г.

Схема за държавна помощ “Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г.

10 млн.лв субсидии за инвестиции в сектор “Растениевъдство“. В периода 08.03. – 08.04.2022 г. отваря за кандидатстване схема на държавна помощ “Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна...
Процедура “Енергийна ефективност за МСП„ на финалната права преди отваряне за прием на документи

Документация за откриване на процедура за “Енергийно ефективни технологии в МСП“, се подготвя от управляващия орган на ОПИК 2012-2020г.

От съобщението разпространено чрез единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, става ясно че процедурата се очаква да стартира до края на месец март 2022 г. А общата стойност на предвидените средства е около 70 млн. евро идващи от...