Проект „Сокол“

Проект „Сокол“

В края на 2021г. бе представен прототипът на вагон по проект “Сокол”, разработен от “Вагонен завод – Интерком” АД. Екипът на „ЕП и ИК“ ЕООД има привилегията да бъде част от изпълнението на този проект като официален представител на “Вагонен завод...
Финансова инжекция за компенсиране на загубите причинени от COVID-19 на сектор “Туризъм“.

Финансова инжекция за компенсиране на загубите причинени от COVID-19 на сектор “Туризъм“.

Поредна доза финансова инжекция за компенсиране на загубите причинени от COVID-19 на сектор “Туризъм“. Между 28.01.22 г. – 04.02.22 г., предприятията от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията, ще могат да заявят своето участие в...
Фондация “Америка за България„ търси атрактивни предложения за селски туризъм в района на Северна България, чието реализиране да подкрепи с 25 000 лв.

Фондация “Америка за България„ търси атрактивни предложения за селски туризъм в района на Северна България, чието реализиране да подкрепи с 25 000 лв.

Търсят се идеи за алтернативни форми на туризъм с основен фокус предлагането и консумацията на традиционни, местни селскостопански изделия. Целта е да се предложат на пазара, цялостни и запомнящи се туристически продукти, чрез които да се привлекат по-голям брой...
20 млн. евро за малки земеделски стопани

20 млн. евро за малки земеделски стопани

В края на миналата седмица, Държавен фонд земеделие одобри за финансиране всички 128 проектни предложения преминали етап на техническа и финансова оценка по предходния прием на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г....
Въпросник – подмярка 4.2

Въпросник – подмярка 4.2

До 25.02.2022 г. имате възможност да кандидатствате за финансиране по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. В случай че: – обмисляте да участвате, но все още нямате яснота относно условията и критериите за оценка; –...