EP&IC

Организацията насочва усилията си към осъществяването на подкрепа за реализирането на различни по вид проекти финансирани с европейски средства, също така и проекти от частен характер. “ЕП И ИК” ЕООД цели изграждането на дълготрайни партньорски отношения, работейки с високо ниво на експертиза и осъществявайки целия жизнен цикъл на един проект свързан с координация, проучване, целесъобразност,…