Организацията насочва усилията си към осъществяването на подкрепа за реализирането на различни по вид проекти финансирани с европейски средства, също така и проекти от частен характер. “ЕП И ИК” ЕООД цели изграждането на дълготрайни партньорски отношения, работейки с високо ниво на експертиза и осъществявайки целия жизнен цикъл на един проект свързан с координация, проучване, целесъобразност, подготовка, организация и управление.

“ЕП И ИК” ЕООД работи в тесни партньорски отношения с  C.R.E.A.MБългария Алианс за ПЧП, който е партньор за диалог с обществени и частни партньори като насърчава създаването на национални и регионални компетентни центрове в България с цел ПЧП да бъде приложено като стратегическа концепция за развитие на регионите. Методично се систематизират открити описания на проекти в рамките на Европейския съюз, които от своя страна са в рамките на единно управление на доставките чрез ПЧП (PPP Procurement Managements) за предстоящите инфраструктурни проекти в България. По този начин става възможно тяхното бързо и спешно реализиране със средства от ЕС и частния сектор.

Повече за “ЕП И ИК” ЕООД вижте в “Сфери на дейност”.