Партньори

„ЕП И ИК“ ЕООД работи в тясно сътрудничество с C.R.E.A.M BULGARIA PPP ALLIANCE, която e първата българска неправителствена организация за реализиране на публично-частни партньорства (ПЧП). Тя започва своята дейност с цел ускоряване на осъществяването на инфраструктурни проекти в България с помощта на ПЧП. Сред задачите й са инициирането на проекти за ПЧП, организирането на програми за обучение по ПЧП и разяснителна кампания за ПЧП и практиката в Европа. Екипите от независими експерти от C.R.E.A.M. България Алианс за ПЧП работят за изработването на възможни ПЧП проекти в сътрудничество със съответните общински органи, министерства или други обществени възложители. Подготовката, координацията и предаването на проектите обхваща целия цикъл от проучване на икономическата целесъобразност, финансовата концепция, документация, подбор на предложенията, преговори по предоставяне на документацията до извършването на всички необходими дейности по смисъла на общите правила на ЕС.

 

„ЕП И ИК“ ЕООД е дългогодишен партньор на завода като представлява предприятието пред чуждестранни фирми от сектора.

Вагонен завод — Интерком“ АД гр. Дряново е завод с 95 годишна история, който от 27.12.2001 година е със статут на частна собственост. Започнал от коларска работилница за да стигне до водещ производител на пътнически железопътни вагони в България и най- голям центьр за ремонт и рециклиране на пътнически и товарни вагони на Балканите.

На своите клиенти от страната и чужбина ”Вагонен завод—Интерком” АД гр. Дряново предлага ремонт, преустройство и рециклиране на пътнически вагони, ремонт на товарни вагони, изработване на специални вагони с различни предназначения на базата на съществуващи вагони по задание на клиента.

https://vz-intercom.com/

Партньорите от Well-Tech осигуряват експертиза на най – високо ниво свързана с отделни детайли за влакове и вагони, предоставяйки продукти от най – високо качество и осигурявайки възможности за срещи с различни китайски производители в сектора.

Well-Tech Technologies, е основана през 2003 г. със седалище в Чанжоу, Китай. Well-Tech вече има общо 5 фабрики в Източен и Северен Китай, както и в Европа. Индустриалните им сертификати включват IRIS AWS, EN15085 CL1, CNPP и ECB-S.

Planet AI е компания, базирана в Германия, която се състои от екип от учени и инженери със задълбочени познания в областта на изкуствения интелект, машинното обучение и познавателни изчисления. Компанията е фокусирана върху реалните и потенциални приложения на изкуствения интелект в полза на обществото. Основната мисия е чрез научноизследователска и развойна дейност да се имплементират различни решения базирани на изкуствен интелект в множество отрасли.

Партньорството с компанията стартира през пролетта на 2019г., като оказват съдействие при изработката на проектни предложения за европейско финансиране и подготовката на заявления за участие в обществени поръчки. Освен това, можем да разчитаме на тях за изпълнението на задачи свързани с графичен и уеб дизайн, което разширавя обхвата на услуги, които се можем да предоставим. 

„ThinkEast“ Ltd предлага на своите клиенти цялостно бизнес консултиране свързано със стратегическо планиране, повишаване на приходи от продажби, маркетингово обслужване.